\\r\\n\\r\\n
Chính sách khách hàng
CHÍNH SÁCH ĐỔI, TRẢ HÀNG
  • Sn phm vn còn nguyên vn trong bao bì, không mt nhãn mác , không b nhàu nát, chưa qua s dng, không b dơ bn, rách do li ca quý khách.
  • Sản phẩm còn trong thời hạn đổi, trả hàng.

* Thời hạn đổi hàng:

- Trong vòng 45 ngày đầu sau khi mua hàng, trong trường hợp sản phẩm được xác định lỗi thuộc nhà sản xuất.

- Trong vòng 15 ngày sau khi mua hàng trong trường hợp quý khách muốn đổi qua mẫu sản phẩm khác của công ty. Riêng hàng quý khách đặt công ty sản xuất theo mẫu mã, nhãn mác riêng sau khi duyệt sản xuất thì miễn đổi hàng.

* Tr hàng:

 - Trong trường hợp hàng hóa, giá cả không đúng với thỏa thuận mua hàng. Việc trả hàng được thực hiện tròng vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày quý khách nhận được hàng.

- Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được hàng, công ty sẽ hoàn trả lại tiền cho khách hàng theo thông tin được cung cấp

  •  Chi phí vn chuyn trong trường hp đi, tr hàng quý khách vui lòng t thanh toán
Zalo