\\r\\n\\r\\n
Chính sách khách hàng
ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH KHÁCH SỈ & CHIẾT KHẤU
  • Lần đầu:  khách hàng mua nguyên 1 ri trở lên (4-10 cái/ri)
  • Lần thứ 2 trở đi: có thể mua 1 cái theo giá sỉ, công ty sẽ hỗ trợ quý khách bù màu/size hàng để bán.
  • Chính sách chiết khấu:

    * Mua ít hơn 300 cái/ln: giá s niêm yết trên trang maymacphongphu.com . Tng kết cui năm nếu trên 300 sn phm thì quý khách được gim giá 2.000 đ/sn phẩm.

    * Mua 300 – 500 cái/lần: gim giá ngay 4.000 đ/sn phm so vi giá niêm yết trên trang maymacphongphu.com.

    * Mua 500 - 800 cái/lần: gim giá ngay 6.000 đ/sn phm so vi giá niêm yết trên trang maymacphongphu.com.

    * Mua trên 800 cái/lần: gim giá ngay 7.000 đ/sn phm so vi giá niêm yết trên trang maymacphongphu.com

(Chú ý: Giá niêm yết trên trang maymacphongphu.com không bao gồm VAT)

Zalo