Chính sách khách hàng
QUI CÁCH ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA
  • Qun dài: 7 cái/ri, size: 29-30-31-32-33-34-36, mt màu, 7 size
  • Qun short: 6 cái/ri hoc 10 cái/ri (tùy lô), size 29-30-31-32-34-36, mt màu, 6 size
  • Qun short thun th thao, qun dài thun th thao: 10 cái/ri, size M-L-XL-XXL, mt màu, 4 size.
  • Qun short lưng thun, qun short lung bo, qun hp lưng bo: 5 cái/ri, size S-M-L-XL-XXL, mt màu, 5 size.
  • Áo thun: 4 cái/ri, size M-L-XL-XXL, mt màu, 4 size.
Zalo